Tak jak zaplanowano w dniu 15-09-2023 o godzinie 15,00 rozpoczął się protest Przewoźników Drogowych w Ostrołęce.
Hasła przewodnie protestu :
1. Udrożnienie płynności ruchu komunikacyjnego na rondzie Semowita III
2. Zwolnić z zakazu nasz ostrołęcki transport
Protest przebieg w pokojowej atmosferze, tak aby uczestnicy ruchu drogowego wokół ronda Siemowita III nie odczuli
zbytnich utrudnień i tak już obciążonego ronda.
Postulaty protestujących zostały przekazane w dniu 18-09-2023 do Urzędu Miasta.
Czekamy z niecierpliwością na odpowiedź od Prezydenta.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za czynny udział.