Wystąpienie do Prezesa Rady MinistrówStanowisko Porozumienia Bbiałowieskiego
W dniu 25 kwietnia 2024 r w stowarzyszeniu Przewoźników w Białymstoku odbyło się spotkanie Sygnatariuszy Białowieskich, które miało na celu poparcie dla postulatów przedstawionych Panu Premierowi w liście otwartym z dnia 23 kwietnia 2024 przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Szczecinie. Z ramienia naszego zrzeszenia uczestniczyli Pan Prezes Mirosław Szczepankowski oraz Pan Sekretarz Marcin Zembrzuski.
W załączeniu stanowisko i wystąpienie do Pana Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska