O Nas

Zrzeszenie Przewoźników Drogowych jest organizacją zrzeszającą przewoźników transportu drogowego na terenie powiatu ostrołęckiego. Zrzeszenie, aby zapewnić kompleksową obsługę firm transportowych ściśle współpracuje z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie.

Aktualnie od 24.09.2010r w Zrzeszeniu funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Kadr Transportu Drogowego pod patronatem ZMPD w Warszawie.

 

Historia Zrzeszenia

Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce swoje powstanie datuje na dzień 1 lutego 1945 rok. Z zapisów historycznych wynika, iż miejscowi przedsiębiorcy swoją działalność zaczęli już w pierwszych dniach po przejściu linii frontu. Według tych zapisów można wnioskować, że Zrzeszenie funkcjonowało już także w okresie międzywojennym.
 
    Czas aktywnego działania Zrzeszenia przypada na lata 70-te i 80-te. Był to okres rozdzielnictwa administracyjnego środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności transportowej (kartki, przydziały). Był to okres obowiązkowej przynależności do Zrzeszenia,  a także jeden z warunków uzyskania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie transportu.
 
    Po okresie przemian społeczno-gospodarczych, na przełomie lat 80-tych i 90-tych  Zrzeszenie funkcjonowało z różnym skutkiem wspierania przewoźników drogowych. Taki stan rzeczy trwał do roku 2007. W roku tym na nowo z inicjatywy kilku zaangażowanych przedsiębiorców ożywiono działalność Zrzeszenia. Wtedy to odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Przewoźników Drogowych na terenie firmy Ikar Service przy ul. Przemysłowej 1 w Ostrołęce. Od tego momentu cyklicznie co roku odbywają się takie spotkania.
 
    W 2010 roku odbyło się takie uroczyste spotkanie 23 lipca, połączone z nadaniem sztandaru Zrzeszeniu z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza Sztandar został poświęcony przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

 

Zarząd Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce:

PREZES                 Mirosław Szczepankowski

Z-CA PREZESA   Paweł Sadowski

SEKRETARZ        Marek Kaczyński

SKARBNIK           Tadeusz Marcinkowski

CZŁONEK            Jan Podolak

CZŁONEK            Jerzy Samsel

CZŁONEK            Andrzej Szabłowski

KOMISJA REWIZYJNA

 • Mariusz Suchecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Władysław Gutowski
 • Jan Kazanowski

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Edward Ludwiczak – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 • Marek Korzeniecki
 • Marcin Perzanowski

RADA ZRZESZENIA

 • Łukasz Szczepankowski – Przewodniczący Rady Zrzeszenia
 • Wacław Cichocki
 • Marcin Korzeniecki
 • Zdzisław Markiewicz
 • Dariusz Nowak
 • Michał Podolak
 • Stanisław Tabaka

 

Statut