O Nas

Zrzeszenie Przewoźników Drogowych jest organizacją zrzeszającą przewoźników transportu drogowego na terenie powiatu ostrołęckiego. Zrzeszenie, aby zapewnić kompleksową obsługę firm transportowych ściśle współpracuje z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie.

Aktualnie od 24.09.2010r w Zrzeszeniu funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Kadr Transportu Drogowego pod patronatem ZMPD w Warszawie.

 

Historia Zrzeszenia

Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce swoje powstanie datuje na dzień 1 lutego 1945 rok. Z zapisów historycznych wynika, iż miejscowi przedsiębiorcy swoją działalność zaczęli już w pierwszych dniach po przejściu linii frontu. Według tych zapisów można wnioskować, że Zrzeszenie funkcjonowało już także w okresie międzywojennym.
 
    Czas aktywnego działania Zrzeszenia przypada na lata 70-te i 80-te. Był to okres rozdzielnictwa administracyjnego środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności transportowej (kartki, przydziały). Był to okres obowiązkowej przynależności do Zrzeszenia,  a także jeden z warunków uzyskania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie transportu.
 
    Po okresie przemian społeczno-gospodarczych, na przełomie lat 80-tych i 90-tych  Zrzeszenie funkcjonowało z różnym skutkiem wspierania przewoźników drogowych. Taki stan rzeczy trwał do roku 2007. W roku tym na nowo z inicjatywy kilku zaangażowanych przedsiębiorców ożywiono działalność Zrzeszenia. Wtedy to odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Przewoźników Drogowych na terenie firmy Ikar Service przy ul. Przemysłowej 1 w Ostrołęce. Od tego momentu cyklicznie co roku odbywają się takie spotkania.
 
    W 2010 roku odbyło się takie uroczyste spotkanie 23 lipca, połączone z nadaniem sztandaru Zrzeszeniu z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza Sztandar został poświęcony przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

 

Zarząd Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce:

PREZES       

Mirosław Szczepankowski

Z-CA PREZESA 

Paweł Sadowski

Z-CA PREZESA   

Marek Kaczyński 

SEKRETARZ  

Marcin Zembrzuski

SKARBNIK   

Jola Halina Suchecka       

CZŁONEK      

Piotr Muszyński    

CZŁONEK      

Jan Podolak  

KOMISJA REWIZYJNA

  • Przewodniczący Komisji – Mariusz Suchecki
  • Sekretarz Komisji – Beata Pawelczyk
  • Członek Komisji – Łukasz Szczepankowski

SĄD KOLEŻEŃSKI

  • Przewodniczący Sądu –  Łukasz Niestępski
  • Sekretarz Sądu – Daniel Zduniak
  • Członek Sądu – Grzegorz Borkowski

RADA ZRZESZENIA

  • Przewodniczący Rady – Władysław Gutowski,

  • Sekretarz Rady: Wacław Cichocki,

  • Pozostali Członkowie: Sławomir Długołęcki, Przemysław Kaczyński, Mariusz Kossakowski

Statut