W dniach 07,11-12 grudnia 2018 roku Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce Pan Mirosław Szczepankowski brał udział w posiedzeniu Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W trakcie spotkań strony uzgodniły  kontyngent zezwoleń na 2019 rok w liczbie  210 tysięcy wszystkich zezwoleń ,  w tym 70 tyś KR3 dla każdej ze stron. Negocjacje zakończyły się wspólną kolacją w świątecznej atmosferze.