W dniu 28 listopada 2023 Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce dołączył do protestujących przewoźników , którzy postulują o przywrócenie dystrybucji zezwoleń na przejazd samochodów ciężarowych z Ukrainy przez Polskę.
Oświadczenie Zarządu ZPD
Zarząd ZPD oświadcza, że solidaryzuje się z protestującymi przewoźnikami i popiera zgłoszone postulaty. Jednocześnie Zarząd ZPD deklaruje kontynuowanie działań zmierzających do ich realizacji. Ponadto Zarząd ZPD zwraca się do wszystkich przewoźników oraz do wszystkich organizacji reprezentujących przewoźników w Polsce o wsparcie, mające doprowadzić do osiągnięcia celów.