Wprowadzony zakaz dla pojazdów ciężarowych z dniem 29.08.2022 r. nie przyniósł oczekiwanego rezultatu  odblokowania przejazdu przez  miasto Ostrołęka. W związku z powyższym wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Ostrołęki, które załączamy w załączniku.

Pismo dot. zakazów