Prezydent Miasta Ostrołęka planuje wprowadzić zakaz jazdy dla ciężarówek z dniem 08.08.2022 w godzinach szczytu porannego i popołudniowego na następujących odcinkach ulic:

  • droga krajowa nr 61 ( ulica Romualda Traugutta, Mostowa i Warszawska) na odcinku od ronda im. Szendzielarza „Łupaszki” do skrzyżowania z ulicą Wincentego Witosa tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 do skrzyżowania nr 627,

  • droga krajowa nr 53 ( ulica Stacha Konwy) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do ronda im. Księcią Siemowita III.

Zrzeszenie Przewoźników Drogowych jest przeciwne wprowadzeniu takich zakazów. Naszym zdaniem planowane zakazy zaburzą rytm pracy kierowców pojazdów ciężarowych, którzy są obciążeni przestrzeganiem czasu pracy. W związku z powyższym wystosowaliśmy stosowne pismo do Wojewody Mazowieckiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nasze dotychczasowe starania w tej sprawie w Urzędzie Miasta nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, przy poparciu naszego stanowiska przez Radnych Miasta Ostrołęki i Rady Powiatu.

Pismo do Wojewody

Pismo do GDDKiA

Zakaz wjazdu ciężarówek w ogniu krytyki transportowców