W dniu 04 kwietnia 2022 Członkowie naszego stowarzyszenia w składzie :

Zastępca Prezesa Zarządu  Marek Kaczyński

Sekretarz Zarządu Zrzeszenia Marcin Zembrzuski

brali udział w posiedzeniu Stowarzyszeń Przewoźników Polski Północno – Wschodniej

,, Porozumienie Białowieskie,, omawiając trudną sytuację w branży transportowej.

W wyniku tego posiedzenia wypracowano postulaty , które zostały zawarte i skierowane do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów.

Prosimy o zapoznanie się z pismem i przekazaniem ewentualnych uwag Zarządowi zrzeszenia .

Zarząd ZPD.