28 stycznia odbyło się szkolenie na temat „Pakietu Mobilności”

Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce we współpracy ze ZMPD w Warszawie zorganizowało szkolenie dla właścicieli firm transportowych, logistyków i kadrowych. Szkolenie było bezpłatne i odbyło się 28 stycznia, podyktowane był nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, a dokładniej dotyczyło

Pakietu Mobilności i wynagrodzenia kierowców – jak się przygotować do nadchodzących zmian”.

Ponad dwu godzinne spotkanie poprowadziła kadra z Departamentu Transportu ZMPD w Warszawie w którym uczestniczyło liczne grono przedsiębiorców i pracowników związanych z branżą TSL.

Dziękujemy bardzo osobom prowadzącym szkolenie oraz wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu pomogliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości.