Dzień Św. Krzysztofa 25 lipca 2021 r. rozpoczął się Mszą Świętą o godzinie 12.00 w Kościele Św. Franciszka z Asyżu w intencji Przewoźników, Pracowników branży transportowej i Ich Rodzin. Po nabożeństwie Kapelan Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce Ksiądz Proboszcz Witold Kamiński poświęcił pojazdy ciężarowe oraz osobowe. Nasza uroczystość zbiegła się z urodzinami Księdza Kanonika Witolda Kamińskiego i 40- leciem świeceń kapłańskich. W dowód wdzięczności i podziękowania za dotychczasową opiekę duszpasterską w naszym ostrołęckim środowisku transportowym Zrzeszenie ufundowało oficerską szablę wojskową, którą Ksiądz Proboszcz został uhonorowany.
Po Mszy Św. w restauracji Biesiada u Leszka w Grabowie przy ul. Warszawskiej przewoźnicy wraz z rodzinami zjedli uroczysty obiad. W obiedzie zaszczycili nas swoją obecnością honorowi goście Ksiądz Kanonik Witold Kamiński i Ksiądz Tomasz Grabowski Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
O godz 16:00 w drugim terminie Pan Prezes Mirosław Szczepankowski rozpoczął Zwyczajne Zebranie Członków Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce, w trakcie którego zebrani wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu za 2020 rok zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad.
Zaproponowane uchwały zostały zatwierdzone. Zebranie przebiegło sprawnie,w dobrej atmosferze, za co Zarząd dziękuje wszystkim obecnym na zebraniu Członkom Zrzeszenia szczególnie tym, którzy uczestniczyli w składzie Prezydium Zebrania i Komisji Uchwał i Wniosków na czele z Przewodniczącym zebrania Panem Piotrem Muszyńskim. W trakcie dyskusji podczas swojego wystąpienia  Pan Andrzej Szabłowski Członek Zarządu- Zastępca Prezesa ZPD złożył swoją rezygnację z pełnionej funkcji i swojego członkostwa w ZPD.
Po walnym zebraniu rozpoczęło się wystąpienie zaproszonego prelegenta, którym był Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Pan Piotr Mikiel, dotyczące nowego poboru opłat drogowych e-toll, oraz nowych zasad zatrudniania i wynagradzania kierowców wg tzw. „ Pakietu Mobilności”. Większe zainteresowanie i dyskusję wywołało przedstawienie nowego systemu poboru opłat drogowych e-toll.
Na zakończenie Pan Prezes Mirosław Szczepankowski zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek.

Poniżej dokumentacja zdjęciowa.