W dniu dzisiejszym 30.12.2020 r. dokonano podpisania aktu własności w kancelarii rejentalnej wykupienia naszej siedziby przy ul. Kilińskiego 43 z dotychczasowej wieczystej dzierżawy od Skarbu Państwa.

Urząd Miasta przychylił się pozytywnie do naszego wniosku, w imieniu którego decyzję i akt notarialny podpisał Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Łukasz Kulik.

Ze strony Zrzeszenia Handlu i Usług akt notarialny podpisali Pan Prezes Jerzy Brzostek oraz Pan Tomasz Marcinkiewicz Członek Zarządu.

Ze strony Zrzeszenia Przewoźników Drogowych akt notarialny podpisali Pan Prezes Mirosław Szczepankowski oraz Zastępca Prezesa Pan Paweł Sadowski.

W imieniu naszego Zrzeszenia składamy podziękowanie Panu Prezydentowi Łukaszowi Kulikowi za umożliwienie wykupienia z wieczystej dzierżawy na własność przedmiotowej nieruchomości.