W dniu 26. 07. 2020 r. odbyła się Konferencja Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 9.00 w Kościele Św. Franciszka z Asyżu w intencji Przewoźników, Pracowników branży transportowej i Ich Rodzin. Po Nabożeństwie Kapelan Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce Ksiądz Proboszcz Witold Kamiński poświęcił pojazdy ciężarowe i osobowe zaparkowane przy Świątyni, oraz zostały złożone kwiaty pod pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Konferencja w Ostrołęckim Centrum Kultury, którą poprowadziła Pani Anna Popek dziennikarka oraz prezenterka telewizyjna wraz z ułanem Panem Tomaszem Drężkiem. Podczas Konferencji Pan Profesor Krzysztof Jabłonka przedstawił zarys historyczny ostrołęckiego transportu. Z dokumentów archiwalnych wynika, że początki działalności organizacji mają swoje korzenie w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości z okresu II Rzeczypospolitej.

Konferencja była również okazją do uhonorowania Naszych Przewoźników odznaczeniami Państwowymi: Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę, odznaczeniami resortowymi : Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej. Najaktywniejsi członkowie otrzymali statuetki : Przyjaciel w Biznesie oraz podziękowania za Zaangażowanie Społeczne.

Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Folklorystyczny, którego sponsorem był Starosta Ostrołęcki Pan Stanisław Kubeł.

Nasze uroczystości patronatem honorowym objęli:

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł

Senator RP Robert Mamątow

Poseł Na sejm RP Arkadiusz Czartoryski

Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik  

Na zakończenie  podjęto wszystkich gości uroczystym obiadem w restauracji Elba na ul. Przemysłowej w Ostrołęce.