W dniu 20.12.2019 w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego  Zespołu na rzecz wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

Wśród grona posłów zasiadających w zespole uczestniczył także nasz ostrołęcki poseł Pan Arkadiusz Czartoryski, któremu za aktywne  zaangażowanie serdecznie dziękujemy.

Dyskusja przebiegała w tematyce zawartej w trzech punktach:

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie wydanego polecenia przez Sekretarza Stanu Rafała Webera zawartego w piśmie Ministra Infrastruktury DTD-6.720.132.2019 ( 6 listopada 2019 r.) i sposobu jego wykonania.

2. Przyjęcie stanowiska w sprawie zgłoszonego do rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców kolejnego wniosku Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu, dotyczącego ograniczenia do 200 litrów wwozu paliwa do kraju z zbiornikach pojazdów ciężarowych.

3. Omówienia sprawy składu osobowego, reprezentacji i funkcjonowania komisji ds. podziału zezwoleń reglamentowanych stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 r.

Wśród przedstawicieli Stowarzyszeń zgromadzonych w Porozumieniu Białowieskim uczestniczyli także członkowie naszego zarządu:

  1. Pan Szczepankowski Mirosław
  2. Pan Marcinkowski Tadeusz
  3. Pan Kaczyński Marek

          Dziękujemy całemu Zespołowi Parlamentarnemu za zrozumienie i przychylenie się do naszej argumentacji w przedmiocie omawianych tematów a także obiecaną interwencję w naszej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury.

Relacja z posiedzenia w linku.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=0442402AEA9EF0EDC12584D500267D42#