Dnia 31 maja 2019 roku dobyło się Walne Zebranie Członków Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce, w trakcie którego  zebrani   wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu za  2018 rok oraz przegłosowali szereg uchwał.