Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce wraz z Prezydentem Miasta Ostrołęki i Starostwem Powiatów: Ostrołęckiego, Makowskiego, Przasnyskiego i Pułtuskiego organizuje I Kongres pt: „ Rozwój społeczno – gospodarczy w kontekście infrastruktury drogowej północno – wschodniego Mazowsza”, który odbędzie się 31 marca 2017 o godz. 11:30 – 16:00 w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73.

Nasz kongres został objęty patronatem honorowym przez Pana Jarosława Gowina Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie to będzie pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju poświęconym rozwojowi gospodarczemu i społecznemu północno – wschodniego Mazowsza.

Kongres ma na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące infrastruktury drogowo komunikacyjnej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dróg 61, 53, 57, 544.

Pragniemy zwrócić uwagę na konieczność większego wyrównania rozwoju tego obszaru, względem całego Mazowsza.

Jednym z głównych celów kongresu będzie identyfikacja szans i barier rozwojowych z punktu widzenia centralnego, regionalnego i lokalnego, a także różnych podmiotów biorących udział w kształtowaniu regionu : przedsiębiorcy, organizacje pożytku publicznego itp.

Uczestnikami kongresu będą krajowe środowiska naukowe, stowarzyszenia i instytucje propagujące idee rozwoju zrównoważonego, instytucje administracji rządowej, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, lokalni przedsiębiorcy i społeczeństwo.

PROGRAM
11:00–11:30 Rejestracja
11:30–12:00 Otwarcie konferencji, wystąpienia Gości
12:00–12:45 Wykład wprowadzający prof. Witold Orłowski
12:45–14:15 Panel dyskusyjny: Strategia rozwoju Północno-Wschodniego Mazowsza
14:15–14:30 Przerwa kawowa
14:30–15:45 Panel dyskusyjny: Rola infrastruktury w rozwoju regionu
15:45–15:55 Podsumowanie dyskusji
15:55–16:15 Podpisanie memorandum, zakończenie konferencji