Narastają problemy z dojazdem transportem ciężarowym do Ostrołęki. Kolejna droga została wyłączona dla tego rodzaju transportu. Tak szybkie tępo zamykania kolejnych szlaków drogowych na dojeździe do Ostrołęki pozwala sądzić, że będą powstawały kolejne ograniczenia, tym bardziej że narasta lawina protestów mieszkańców z miejscowości położonych na szlakach wyznaczonych objazdów.

W związku z tym zwracamy się do przewoźników zrzeszonych w ZPD Ostrołęka oraz przewoźników niezrzeszonych i innych zainteresowanych osób i firm o składanie propozycji co do dalszego działania w tej sytuacji.

Nasze Zrzeszenie udostępni swoje biuro jak i inne możliwości logistyczne dla komitetu protestacyjnego, który ma w najbliższym czasie powstać.

 

Propozycje prosimy składać w biurze Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce przy ulicy Kilińskiego 43.

Lista chętnych do udziału i zaangażowania się w tej sprawie znajduje się w biurze Zrzeszenia.

Lista powinna zawierać ilość osób mogących wziąć udział w proteście, ilość pojazdów (ciężarowych jak i osobowych).

Termin i miejsce protestu będzie wyznaczone po zebraniu w/w deklaracji.

 

Poniżej załączamy petycję złożoną w Urzędzie Miasta Ostrołęka w dniu 03.08.2016 (podczas pierwszego protestu dotyczącego mostu).

img,gcsi,6B6A1E3163150104A7E0B1E1FCBF7337F5057376,mpid,8img,gcsi,6B6A1E3163150104A7E0B1E1FCBF7337F5057376,mpid,7img,gcsi,6B6A1E3163150104A7E0B1E1FCBF7337F5057376,mpid,9