Konferencja Transport Manager Meeting, Warszawa, 22 czerwca 2016, WSTĘP WOLNY

Link do strony i formularza zgłoszeniowego: http://www.transport-manager.pl/images/mailing/warszawa2016/index_zpdwo.html

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy wyrok Federalnego Sądu Pracy w Niemczech w sprawie MiLoG
Pierwszy raz Federalny Sąd Pracy w Niemczech orzekł na temat ustawy MiLoG w kwestii tego jakie elementy wynagrodzenia można zaliczać do pensji w celu wyliczenia płacy minimalnej. Jaką dopłatę do wynagrodzenia i kiedy można zaliczyć do wyliczenia płacy minimalnej według tego wyroku. Jakie znaczenie ma ten wyrok dla kwestii zaliczania przez Niemców naszych ryczałtów i diet do niemieckiej płacy minimalnej?
– Martin Pfnür, Kancelaria Prawna Balduin Pfnür & Partner

Zatrudnienie kierowcy ze Wschodu w firmie transportowej – krok po kroku.
Firmy transportowe coraz mocniej odczuwają niedobór kierowców na rynku pracy. Z jednej strony jest to spowodowane ich emigracją zarobkową, z drugiej – starzeniem się i masowym przechodzeniem na emeryturę, a z trzeciej – co tu dużo ukrywać – zawód kierowcy jest coraz mniej atrakcyjny. Alternatywą wydaje się zatrudnianie kierowców zza wschodniej granicy. Jak to zrobić?
– Krystian Stanasiuk, Kancelaria Prawna TaylorWessing

Francuska płaca minimalna w praktyce. Przygotuj się na funkcjonowanie ustawy Loi Macron.
Holandia też wprowadza ustawę o płacy minimalnej.
1 lutego zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze o płacy minimalnej we Francji, obejmujące również zagranicznych pracodawców. Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków spoczywającym na nich jest konieczność mianowania przedstawiciela przedsiębiorstwa na terytorium Francji, władającego językiem francuskim, odpowiedzialnego za kontakty z administracją francuską podczas świadczenia usług. Są też i inne obwarowania.
– Joanna Jasiewicz, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel

Efektywne zarządzanie parkiem opon, czyli jak obniżyć koszty funkcjonowania całej floty
W Euromaster Twoimi oponami zajmują się fachowcy, ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży oponiarskiej, którzy po prostu znają się na oponach. Euromaster zapewnia wszechstronną usługę – specjalistyczny dobór i montaż opon dla danego typu pojazdu wraz z kompleksową obsługą i fachową naprawą w razie defektu. Przekonaj się, że warto posłuchać fachowców.
-Marcin Fornal, Euromaster Polska

Powody, dla których brytyjskie władze mogą zatrzymać pojazd i jak go odzyskać.
W Wielkiej Brytanii pojazd zwykle jest zatrzymywany gdy istnieje podejrzenie o przemyt. Wtedy władze mają do dyspozycji albo nałożenie sankcji cywilnych albo karnych. Za które wykroczenia grożą sankcje cywilne, a za które – karne? Kilka praktycznych porad jak zachować się gdy pojazd zostanie zatrzymany i jak go odzyskać.
– Katarzyna Boguslawska, Carter Lemon Camerons LLP, Londyn

Elektroniczny obieg dokumentów w firmach z branży TSL.
Każda firma z branży TSL opiera swoją działalność o elektroniczny, a wręcz internetowy obieg dokumentów. Z kolei Konwencja CMR oraz polskie prawo przewozowe reguluje wiele praw i obowiązków w oparciu o wersje „na piśmie”. Zlecenia transportowe, protokół szkody, reklamacja usługi przewozowej oraz zastrzeżenie właściwości miejscowej sądu to tylko kilka przykładów nieprawidłowego wykorzystywania elektronicznej formy kontaktu i przesyłania dokumentów. Najnowsze zmiany prawne w zakresie tzw. formy dokumentowej, będącej złotym środkiem dla firm z branży TSL.
– Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica

Czy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia ograniczy dostęp do zawodu kierowcy osobom zza naszej wschodniej granicy?
Właśnie ukazał się projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja w istotny sposób zmienia zasady zatrudniania w Polsce obywateli Ukrainy oraz Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Armenii. Zmiany mogą istotnie wpłynąć na firmy transportowe, które coraz częściej zatrudniają kierowców zza naszej wschodniej granicy. Jakie są zatem plany rządu i co może się zmienić?
– Łukasz Kuczkowski, Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch

Praktyki nieuczciwej konkurencji w branży transportowej.
W polskiej branży transportowej działa kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, a warunki wejścia nowych firm na rynek są łatwe do spełnienia. Sytuacja ta sprzyja wzrostowi konkurencji – nie zawsze uczciwej, a podkradanie klientów, wykorzystywanie tajemnic przedsiębiorstwa czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat własny lub konkurencji ma miejsce regularnie. Dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć się przed potencjalnymi szkodami, które wynikają z takich działań, a także dochodzić roszczeń w tym zakresie.
– Paweł Judek, Kancelaria Prawna Działyński & Judek

Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym jest opracowywany w Sejmie RP.
Co nowego czeka właścicieli firm transportowych?
Istnieją obawy, że znajdujący się w ustawie wymóg dobrej reputacji stanie się narzędziem represji wobec przewoźników. Najprawdopodobniej dobra reputacja będzie mogła zostać nadszarpnięta za sprawą większego niż dotychczas katalogu naruszeń zawartego w rozporządzeniu 1071/2009. Omówione zostanie również znaczenie krajowego rejestru elektronicznego dla branży transportowej oraz konsekwencje 4-letniego opóźnienia prac nad krajowym rejestrem elektronicznym przewoźników drogowych.
– Maciej Wroński, związek pracodawców Transport i Logistyka Polska

„Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw.” – czyli rzecz o tym jak skutecznie radzić sobie dziś na rynku transportowym. Co nowego czeka właścicieli firm transportowych?
Dzisiejszy rynek transportowy to dla wielu firm wyzwanie. Duża konkurencja, zmieniające się przepisy, rosnące koszty, niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna w Europie – wszystko to niesie ze sobą w konsekwencji liczne przeszkody dla przedsiębiorstw transportowych. Wraz z firmą Neoxis przybliżymy sposoby skutecznego radzenia sobie w tak trudnych warunkach.
– Marcin Kutzmann, Radosław Groński, TimoCom

Zarzuty przemytu ludzi i towarów, przeważenia pojazdu, nieprzestrzegania norm przewozów kabotażowych, czyli niestandardowe ryzyka w transporcie międzynarodowym.
Emigranci i uchodźcy są dużym zagrożeniem dla międzynarodowego transportu drogowego. Na przykład w przewozach do Wielkiej Brytanii głównym problemem jest przemyt ludzi i towarów. Mowa będzie też o kontrolach drogowych w Europie Zachodniej, czyli dlaczego nieprzestrzeganie prawa nie popłaca. Wpływ tych ryzyk na bezpieczeństwo przesyłek i portfele przewoźników.
– Jerzy Różyk, Kancelaria Brokerska CDS

Case Studies – czas pracy kierowców – zmora przewoźników, czy pole nadużyć dla kierowców?
Jak traktować postój przed lub po załadunku? Czy weryfikować kilkugodzinne okresy pracy innej niż jazda? Co naliczać na liście płac, aby nie ryzykować roszczeń? W jaki sposób zniwelować błędny selektor? To tylko nieliczne wątpliwości transportowców przy rozliczaniu czasu pracy kierowców. Jeśli kierowca „zna lepiej” reguły czasu jazdy, przerw i odpoczynków – mogą pojawić się kłopoty. Ale nie muszą … Omówienie zagadnień czasu pracy na podstawie kazusów.
– Iwona Szwed, Biuro Prawne Arena 561

Dynamiczna ekspansja firmy a trudności z kontrolą swojego biznesu
Przy jakiej skali działalności pracownicy firmy są w stanie efektywnie zarządzać taborem dysponując planem tras zapisanym na tablicy, w arkuszu kalkulacyjnym i posługując się prostym systemem GPS? Fakturowanie to efekt wcześniejszej pracy a nie cel sam w sobie zakupu programu transportowego. W którym momencie skala prowadzonej działalności wymusza wdrożenie zintegrowanego oprogramowania TMS? Jakie korzyści czerpie firma posiadająca profesjonalne oprogramowanie i co dzięki niemu możemy dodatkowo zaoferować swojemu Klientowi?
– Jakub Barchański, Soloplan Polska

Kabotaż w Niemczech – przepisy, praktyki administracji i policji, orzecznictwo sądów.
Prezentacja najważniejszych niemieckich przepisów dot. przewozów kabotażowych za Odrą. Co obejmuje typowa kontrola przewozów kabotażowych i sposób działania niemieckiej policji. Tok postępowania administracyjnego urzędów w sprawach kabotażowych. Przegląd najważniejszych orzeczeń niemieckich sądów w sporach wynikłych z kabotażu.
– Jan Biernat, Kancelaria Adwokacka Monika Eissing, Berlin

O praktycznych aspektach komunikacji systemu TMS z giełdami transportowymi.
Wdrażamy nowe systemy IT, automatyzujemy procesy, integrujemy rozwiązania. Cel jest jeden: podniesienie efektywności prowadzonej działalności. Komunikacja systemu TMS z giełdami transportowymi może stanowić jeden z czynników jego realizacji.
– Patryk Grzelak, InterLAN

PODCZAS KONFERENCJI

Zleceniodawcy usług transportowych będą poszukiwać bezpośrednich kontaktów do przewoźników
Porad dla uczestników konferencji z dziedziny prawa transportowego będą udzielać niezależni eksperci i prawnicy
Każdy z uczestników otrzyma torbę z materiałami konferencyjnymi wraz z czasopismem Transport Manager
Organizatorzy przewidzieli lunch i przerwy kawowe dla wszystkich Gości

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunki udziału w konferencji Transport Manger Meeting:

Dla menedżerów sektora transportu, spedycji, logistyki i produkcji – wstęp wolny: UDZIAŁ BEZPŁATNY
(przewoźnicy, właściciele i pracownicy firm transportowych i logistycznych, spedytorzy i zleceniodawcy ładunków)

Dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora TSL – WSTĘP PŁATNY: 1 100 PLN netto/os
(mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom transportowym, spedycyjnym i logistycznym np.: kancelarie prawne; firmy ubezpieczeniowe lub leasingowe; producenci opon, ciągników, naczep, paliw, olei, systemów informatycznych i telematycznych, GPS-ów itp.)

Ilość miejsc jest ograniczona, o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

DATA: 22 czerwca 2016 r.
MIEJSCE: Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa
CZAS: 9:00-18:00
Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Konferencja Transport Manager Meeting, Kraków, 3 marca 2016, WSTEP WOLNY

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz należy przesłać:

– faksem na numer: 61 84 11 754
– lub mailem: marcin.haremza@transport-manager.pl
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 21 CZERWCA 2016 R.
Więcej informacji:

Marcin Haremza
tel.: +48 530 432 332
marcin.haremza@transport-manager.pl
Ewa Prukała
kom.: +48 730 555 553
ewa.prukala@transport-manager.pl
Dodatkowe informacje: www.transport-manager.pl

PARTNERZY KONFERENCJI UFUNDOWALI ATRAKCYJNE NAGRODY,
KTÓRE ZOSTANĄ ROZLOSOWANE WŚRÓD UCZESTNIKÓW SPOTKANIA
-Partnerzy Transport Manager Meeting