W dniu 25 stycznia  2016  przedstawiciele Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce, Wiceprezes ZPD Andrzej Szabłowski oraz Marek Korzeniecki, wzięli udział w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Panem Markiem Zagórskim. Spotkanie było okazją do zaprezentowania Panu Ministrowi bieżących problemów, które nękają naszą branżę oraz kwestii dotyczących funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju. Poruszona tematyka została  przyjęta z dużym zainteresowaniem co otwiera możliwość dalszych spotkań i rozmów.

minister 2