!!!ZEZWOLENIA ROSJA!!!!

KOMUNIKAT MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że zaplanowana w dniach 21-22 stycznia 2016 r. kolejna runda rozmów w ramach polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych nie przyniosła zadowalających stronę polską rozwiązań. W toku posiedzenia nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych. Konsekwencją braku porozumienia jest nieustalenie wysokości kontyngentu zezwoleń na rok 2016.

Przypominamy, że zezwolenia z roku 2015 zachowują swoja ważność jedynie do 31 stycznia 2016 roku.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prosi o uwzględnienie tego komunikatu przy realizacji przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej.