19 września 2015 roku w Ostrołęce odbyło się spotkanie członków naszego zrzeszenia z przedstawicielami władz samorządowych Ukrainy. Tematem spotkania były sprawy związane z wykonywaniem transportu w relacjach: Ukraina – Polska – Unii Europejskiej. Ponadto omówiono potencjalne ukraińskie zasoby kadrowe dla polskiego transportu. Strony spotkania postanowiły kontynuować tą problematykę podczas następnych spotkań.