Kierunki działań Inspekcji Transportu Drogowego i dotychczasowe wyniki kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przewoźników spoza UE zdominowały zorganizowane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników drogowych.
Celem spotkania było zaprezentowanie wyników bieżących działań Inspekcji Transportu Drogowego, koncentrujących się na zapewnieniu uczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Nasze Zrzeszenie na spotkaniu reprezentował Prezes Mirosław Szczepankowski
Więcej informacji można przeczytać na stronie Głównego Inspektoratu Drogowego. Zapraszamy do lektury