Z  wielkim żalem zawiadamiamy,

że odszedł do Pana

nasz wieloletni Kolega Mirosław Sztejna

Msza święta żałobna odbędzie się

w dniu 09 kwietnia 2022 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych o godzinie 10.00

R.I.P.

Wyrazy współczucia dla całej rodziny Zarząd i Członkowie Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce.