Już w 2021 na państwowych odcinkach dróg płatnych uruchomiony zostanie system poboru opłat e-TOLL.

System e-TOLL to  rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. System będzie nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej informacji poniżej:

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=8126

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=8141

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=8120

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=8145

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=2065

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=2064

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=2062

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=2060