Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali Nasi Ostrołęccy Przewoźnicy :

Pan Tadeusz Dobek

Pan Andrzej Wiesław Krupa

W dniu 26 marca 2021 r. w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce  odznaczenia wręczył Przewoźnikom  Wicewojewoda Mazowiecki  Pan Sylwester Dąbrowski.

Dziękujemy bardzo Panu Wicewojewodzie a  Odznaczonym gratulujemy !!!