Dnia 25 września 2020 roku dobyło się Walne Zebranie Członków Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce, w trakcie którego  zebrani   wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu za  2019 rok według zaproponowanego porządku obrad.

Zaproponowane uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Zebranie przebiegło bardzo sprawnie w dobrej atmosferze, za co Zarząd dziękuje wszystkim obecnym na zebraniu Członkom Zrzeszenia szczególnie tym, którzy uczestniczyli w składzie Prezydium Zebrania i Komisji Uchwał i Wniosków na czele z Przewodniczącym zebrania Panem Piotrem Muszyńskim. Bardzo dziękujemy za przygotowania w organizowaniu zebrania Pracownikom Naszego Biura Pani Małgorzacie Duda i Dorocie Ejzenberg.
Załączamy kilka zdjęć.