W dniu 23 maja 2019 r.  w siedzibie Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce miało miejsce uroczyste otwarcie  punktu obsługi klienta systemu Viatoll.  Viatoll to system elektronicznego poboru opłat drogowych za przejazd po autostradach i drogach ekspresowych, działający w Polsce od roku 2010. W 2010 roku nasza organizacja rozpoczęła starania o otwarcie punktu obsługi Viatoll w naszym mieście, co było działaniem całkowicie uzasadnionym, biorąc pod uwagę ilość firm transportowych na naszym terenie. Niestety przez blisko 9 lat nie udało się tego dokonać, co skutkowało tym, że nasi przewoźnicy byli zmuszeni dokonywać rejestracji swoich pojazdów do systemu w najbliższych punktach tj. w Warszawie, Olsztynie lub Białymstoku. Otwarcie punktu obsługi klienta Viatoll w siedzibie ZPD Ostrołęka ułatwi funkcjonowanie setkom firm z naszego terenu, a także powiatów: makowskiego, przasnyskiego, łomżyńskiego  i ostrowskiego. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o osobach dzięki, którym to znaczące ułatwienie w naszej pracy może mieć miejsce. To dzięki wydatnej pomocy Pana Posła Arkadiusza Czartoryskiego oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana dr Alvina Gajadhura możemy dziś mówić o tym niewątpliwym sukcesie naszej organizacji.   W uroczystym otwarciu punktu obsługi klienta systemy Viatoll brali udział między innymi Pan Poseł Arkadiusz Czartoryski  oraz pełniąca obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pani Anita Oleksiak.