30 listopada 2018 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w imieniu Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej,  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Siepiera  wręczył  Prezesowi Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce  Mirosławowi Szczepankowskiemu  Medal 100 – Lecia Odzyskania Niepodległości. Jest to Polska odznaka okolicznościowa ustanowiona uchwałą Rady Ministrów.  Odznaczenia otrzymały osoby będące działaczami organizacji podziemnych, działacze opozycji antykomunistycznej, pedagodzy, edukatorzy historyczni, propagatorzy kultury regionalnej, sportowcy , wolontariusze. W uroczystości udział wzięli między innymi Maria Koc,  Wicemarszałek Senatu RP, Anna Cicholska,  Poseł na Sejm RP, Grzegorz Woźniak,  Poseł na Sejm RP, Wojewodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Stanowicz oraz wielu przedstawicieli władz samorządowych.