Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce

LIST GRATULACYJNY PRZEKAZANY PANU PREZYDENTOWI MIASTA OSTROŁĘKI