08 listopada 2018 roku odbyła się I Konferencja Informacyjna na temat   „Przyszłości Transportu w Polsce i Europie”, którą Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce   zorganizowało wspólnie ze Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Jednym z prelegentów był Prezes TLP Pan Maciej Wroński , który w swoim wystąpieniu szczegółowo wyjaśnił co czeka branżę transportową w 2019 roku i jak mamy przygotować się do nadchodzących zmian.                                                                                                                 W spotkaniu brali udział  również przedstawiciele Stowarzyszeń Przewoźników z Białegostoku i Białej Podlaskiej, którzy przedstawili  swoje  spostrzeżenia jakie zachodzą  obecnie w transporcie ładunków za wschodnią granicę.