Czy kierowca zagranicznej firmy transportowej może wjechać z Białorusi do Rosji od 1 sierpnia 2018 r.

 

Przekazujemy Państwu informację na podstawie komunikatu rosyjskiej kancelarii prawnej Urvest.

Problem z wjazdem kierowców – cudzoziemców do Rosji z terytorium Republiki Białoruś wynika z tego, że zgodnie z międzynarodowymi normami i krajowymi przepisami prawnymi Federacji Rosyjskiej obywatele krajów trzecich każdej kategorii (za wyjątkiem obywateli Rosji i Białorusi) mogą wjeżdżać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne, które są otwarte dla ruchu międzynarodowego.
Według rosyjskich przepisów na granicy białorusko-rosyjskiej takich przejść nie ma.
Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej znajduje się w „Wykazie przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej”, zgodnie z Zarządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej nr 1724-r z 20 listopada 2008 r.

W związku z tym, że na granicy Rosji i Białorusi takich przejść granicznych brak, to cudzoziemiec nie może wjechać do Rosji z terytorium Białorusi, nie popełniając przy tym wykroczenia przeciwko przepisom migracyjnym FR.

W 2017 roku przedstawiciele organów władzy państwowej w Rosji kilka razy informowali, że sprawa wjazdu obywateli krajów trzecich do Rosji z terytorium Białorusi znajduje się w stadium uzgodnienia i może zostać uregulowana w najbliższym czasie. Niestety do chwili obecnej nie nastąpiły żadne zmiany prawne w tej kwestii.

Obecnie obserwujemy kolejne zaostrzenie tego problemu, który nie może być rozwiązany, albo nie ma woli jego rozwiązania przez władze Rosji i Białorusi – pisze Urvest.
Ta sytuacja wynika z polityki państwowej i odpowiedzi organów władzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej na politykę sankcji prowadzoną przez państwa Unii Europejskiej.
W tej sytuacji kancelaria Urvest zaleca zagranicznym międzynarodowym przewoźnikom drogowym:
1. Planowanie trasy przewozów do Rosji z odpowiednim wyprzedzeniem, z wyłączeniem przejazdu przez terytorium Białorusi (wykorzystując najbliższe wielostronne międzynarodowe drogowe przejścia graniczne);
2. Wysyłanie w trasę kierowców, którzy posiadają obywatelstwo Rosji lub Białorusi, ponieważ zakaz dotyczy tylko obywatelstwa kierowców jako osób fizycznych, a nie rezydencji firmy;
3. Monitorowanie sytuacji na rosyjsko-białoruskiej granicy.

Na podstawie informacji wg stanu na 1 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 na białorusko-rosyjskim odcinku granicy przejazd cudzoziemców – kierowców przewoźników międzynarodowych odbywa się bez zmian. Według kancelarii Urvest do czasu kolejnego „zaostrzenia się” sytuacji zagraniczni kierowcy mogą w dalszym ciągu na swoje własne ryzyko przejeżdżać przez ww. odcinek granicy.
Źródło

Ze swojej strony ZMPD informuje, że nadal będzie zajmować się tym problemem i podejmować kolejne starania o jego rozwiązanie. Wszystkie nowe nowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.