Za nami XII Zjazd Przewoźników Drogowych , który  odbył się 27 lipca 2018 roku w Zajeździe Hubus w Ostrołęce. Tradycyjnie w trakcie spotkania miała miejsce konferencja informacyjna, którą w tym roku przygotowała dla nasz firma SRW , a dotyczyła „ Czasu pracy kierowcy w UE, czyli rzecz o tygodniowym odpoczynku i dobrej reputacji”.    Po omówieniu w/w zagadnienia głos zabrali zaproszeni goście:

Jako pierwszy  wystąpił Poseł na Sejm RP Pan Arkadiusz Czartoryski, następnie  Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Bogdan Oleksiak, Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Janusz Kotowski, Starosta Powiatu Ostrołęckiego Pan Stanisław Kubeł oraz wiele innych osób związanych z branżą transportową. Podczas swojego wystąpienia  Prezydent Miasta  Ostrołęki Pan  Janusz Kotowski  wręczył  Prezesowi ZPD Panu Mirosławowi Szczepankowskiemu i Wiceprezesowi ZPD Panu Andrzejowi Szabłowskiemu  Medale Pamiątkowe Upamiętniające 100 Rocznicę Odzyskana Niepodległości  Przez Polskie, zaś Panowie  Prezes i Wiceprezes ZPD uhonorowali  Pana   Prezydenta grawertonem   symbolizującym  Honorowe Członkostwo w  Zrzeszeniu Przewoźników Drogowych w Ostrołęce.

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy handlowo – integracyjne. Przy grillu i dobrej muzyce wszyscy uczestnicy zjazdu  bawili się wspólnie do białego rana.

Dziękując  wystawcom oraz przybyłym gościom za udział w XII Zjeździe Przewoźników  Drogowych już teraz zapraszamy Wszystkich Państwa do udziału w XIII Zjeździe Przewoźników Drogowych w Ostrołęce, który odbędzie się za rok.