Z okazji Jubileuszu 60-lecia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

składamy  najserdeczniejsze wyrazy uznania naszym Koleżankom i Kolegom  należącym do ZMPD, Pracownikom Biura , Władzom Zrzeszenia.