11 kwietnia odbyło się spotkanie robocze członków Związku Pracodawców Transportu Drogowego – Transport Logistyka Polska.

Podczas spotkania poruszona była tematyka:
Omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. K11/15, w kontekście orzecznictwa SN (w pewnym zakresie zaskakującego konserwatyzmem podejścia) oraz budowanej na tym gruncie narracji władzy wykonawczej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Dyskusja nad nowym modelem wynagradzania kierowców – wypracowanie stanowiska TLP (płace minimalne wprowadzane przez niektóre państwa europejskie).

Inne bieżące problemy (monitoring przewozów drogowych, Brexit, zaświadczenia A1, płace minimalne etc.)