POSIEDZENIE KOMISJI URZĘDU MIASTA OSTROŁĘKA

Kontynuując szereg spotkań w sprawie zamknięcia „starego mostu” dla ruchu pojazdów ciężarowych Prezes ZPD Pan Mirosław Szczepankowski w dniu dzisiejszym wziął udział w połączonym posiedzeniu Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Ostrołęka.

Pan Mirosław Szczepankowski przedstawił podczas posiedzenia, wszystkie negatywne skutki i ponoszone koszty przez naszą branże wynikające z zablokowanej przeprawy na rzece Narew. Poruszył również sprawę podatku od środków transportu, prosił aby został on obniżony do wysokości z przed podwyżki.

Podczas komisji padła również deklaracje o „puszczeniu” ruchu lokalnego pojazdów ciężarowych ulicą Spacerową i „nowym mostem” jak tylko zostanie dokończony remont nawierzchni tej ulicy. Remont tej nawierzchni powinien zakończyć się do końca tego tygodnia.

Ruch będzie ograniczony czasowo i tonażowo ale ułatwi to pracę ostrołęckich przewoźników oraz przewoźników naszego regionu.