W dniu 19 października w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce odbyło się spotkanie dyrektora szkoły Grzegorza Żebrowskiego z przedstawicielami Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce prezesem Mirosławem Szczepankowskim i Wice Prezesem Andrzejem Szabłowskim. Spotkanie dotyczyło nowo utworzonej klasy kierowca mechanik. Podczas spotkania omówiono porozumienie funkcjonujące od 1 września 2016r. o współpracy między szkołą, a zrzeszeniem dotyczące kształcenia uczniów ww. zawodzie.

dsc_5883-large