W załączeniu pismo, które zostało złożone wczoraj w Urzędzie Miasta Ostrołęka, takiej samej treści pisma zostały wysłane poczta do Wójtów Gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki.
pismo-podatek-most