baner2016

W dniu 22 lipca 2016r. w Zajeździe HUBUS w Ostrołęce odbył się X Zjazd Przewoźników Drogowych w Ostrołęce z okazji Święta Patrona Przewoźników Św. Krzysztofa.

Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Protekcjonizm Państw Europejskich zagrożeniem czy wyzwaniem dla polskiego transportu?”

Wśród Gości zaproszonych znaleźli się:

J. E. Ks. Biskup dr Janusz Stepnowski,

Wiceminister Budownictwa i Infrastruktury – Pan Jerzy Szmit,

Ksiądz Kanonik Witold Kamiński,

Sekretarz Komisji Infrastruktury – Pani Jolanta Misiak,

Naczelnik Wydziału Zezwoleń Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego – Pan Janusz Sokalski,

Wiceprezydent Miasta Ostrołęki – Pan Grzegorz Płocha,

Starosta ostrołęcki – Pan Stanisław Kubeł,

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki – Pan Jerzy Grabowski,

Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce – Pan Andrzej Orłowski z delegacją,

Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce – Pan Prezes Edward Kowalski z delegacją,

Przedstawiciele Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce – Pan Jan Buczek,

Doradca Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce – Pan Sławomir Jeneralski,

Pan Maciej Wroński – Prezes Transport Logistyka Polska,

Delegacje zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń,

Członkowie Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce wraz z rodzinami,

Pozostali zaproszeni goście.

Zjazd rozpoczęto konferencją poprowadzoną przez – Kancelarię adwokacką LEGALTRANS sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na temat:

„Nowych uregulowań dotyczących płacy minimalnej w Niemczech i Francji”

Kolejnym prelegentem był Prezes Transport Logistyka Polska Pan Maciej Wroński, który kontynuował wcześniejszy temat, wskazując praktyczne rozwiązania dla firm w świetle nowych uwarunkowań prawnych. Jednocześnie szeroko omówił działania własnej organizacji oraz administracji państwowej zmierzające do zminimalizowania ujemnych skutków przepisów niemieckich i francuskich.

Głos w dyskusji jako pierwszy zabrał Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł następnie Wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha, Prezes ZMPD w Polsce Jan Buczek oraz przedstawiciele ostrołęckich przewoźników.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Wiceminister Budownictwa i Infrastruktury Pan Jerzy Szmit, który bardzo obszernie i szczegółowo omówił sytuację branży transportowej. Odpowiadając na pytania zebranych, odniósł się do kwestii remontu „starego mostu w Ostrołęce” deklarując dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów remontu z rezerwy budżetu państwa.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy wspólnie udali się na biesiadę, która trwała do białego rana.

DSC_0052 (Kopiowanie)IMG_0088 (Kopiowanie)IMG_0087 (Kopiowanie)IMG_0086 (Kopiowanie)IMG_0085 (Kopiowanie)IMG_0084 (Kopiowanie)IMG_0083 (Kopiowanie)IMG_0081 (Kopiowanie)IMG_0078 (Kopiowanie)IMG_0076 (Kopiowanie)IMG_0075 (Kopiowanie)IMG_0073 (Kopiowanie)IMG_0070 (Kopiowanie)IMG_0065 (Kopiowanie) IMG_0063 (Kopiowanie) IMG_0068 (Kopiowanie) IMG_0067 (Kopiowanie) IMG_0043 (Kopiowanie)

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC