SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., mogą zdobyć uprawnienia „kierowcy zawodowego” po uprzednim odbyciu szkolenia okresowego.

Zgodnie z art. 39 d ust. 2 ustawy o transporcie drogowym każdy kierowca obowiązany jest co pięć lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Zapraszamy również chętnych do odbycia kursu ADR.

Termin szkolenia wrzesień 2015r

Zapisy tel. (29)764 40 20 lub osobiście w biurze ZPD

Ostrołęka ul. Kilińskiego 43